ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO


RYTMIKA I ŚPIEW
ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE (DIAGNOZA DZIECI WE WRZEŚNIU)
ZAJĘCIA TANECZNE
ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE-GIMNASTYKA WSPIERAJĄCA PRAWIDŁOWY ROZWÓJ
LOGOPEDIA GRUPOWA
LOGOPEDIA INDYWIDUALNA (W STARSZYCH GRUPACH)
PROGRAM ADAPTACYJNY DLA NOWYCH PRZEDSZKOLAKÓW
WARSZTATY CHEMICZNE
ZAJĘCIA TECHNICZNE I PLASTYCZNE
JĘZYK ANGIELSKI
SYSTEMATYCZNE WIZYTY PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ W PRZEDSZKOLU

OD WRZEŚNIA 2017 DODATKOWO:

JĘZYK NIEMIECKI
PIŁKA NOŻNA

ZAJĘCIA DODATKOWE

SZACHY
KARATE
JĘZYK ANGIELSKI