RAMOWY PLAN DNIA

6.30 – 8.15
schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dzieckiem lub zespołem o charakterze obserwacyjnym i wychowawczym, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy z udziałem nauczyciela
8.15 – 8.30
przygotowanie do śniadania (czynności higieniczne)
8.30 – 9.00
śniadanie
9.00 – 9.15
czynności higieniczne
9.30 – 10.30
zajęcia dydaktyczne, programowe z całą grupą
10.30 – 10.50
II śniadanie
10.50 – 12.30
zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne, spacer, zabawy na placu zabaw
12.30 – 13.00
obiad
13.00 – 13.30
odpoczynek po obiedzie
13.30 – 14.30
ciąg dalszy zajęć dydaktycznych i zajęć dodatkowych rozwijających kreatywność dzieci
14.30 – 15.00
podwieczorek
15.00 – 17.30
zabawy swobodne, zabawy na placu zabaw, oczekiwanie na rodziców
16.30
dodatkowy podwieczorek dla dzieci, które zostają do końca